ATLAS PTÁKŮ NEOBYČEJNÝCH

05.02.2020 – 31.07.2020

Mytologie a skutečnost ptáků zve do muzea.

Výstava seznamuje v úvodní části s vývojem vztahu člověka ke zvířatům od prvobytně pospolné společnosti do současnosti. Všímá si některých druhů ptáků vyhynulých v průběhu vývoje živočišných druhů, se kterými se lidé potkávali v podobě zkamenělin. Také druhů vyhynulých díky lidské činnosti (změna prostředí, zavlečení nepůvodních organismů, záměrné vybíjení). Zmiňuje se i o introdukci druhů spojené s objevováním nových částí světa.

Nejvíce prostoru bude ve výstavě věnováno popisu jednotlivých druhů ptáků skutečných nebo i vymyšlených, které ovlivnily lidskou fantazii v mýtech, pověrách, které byly předlohami pro souhvězdí, božstva, staly se symboly různých vlastností, byly převzaty jako znaky na erby atd. Výstava se snaží kopírovat středověké bestiáře - atlasy, ve kterých lidé zaznamenávali tehdy známé skutečné i neskutečné druhy zvířat, bez systematického třídění. Jednotlivé panely s druhy ptáků jsou doplněny dermoplastickými preparáty a modely např. dodo mauricijský, obří noha ptáka, indiánský totem, obří vejce nebo popel ptáka Fénixe.