MYKOKOSMOS

05.02.2020 – 31.07.2020    

Muzeum plné hub známých i neznámých.

Třinecké muzeum připravuje výstavu o světě makromycetních hub. Návštěvníci se na výstavě mohou dozvědět základní informace z mykologie a seznámit se s množstvím rozličných druhů hub. Nejznámější je dělení podle jedlosti na jedlé, nejedlé a jedovaté, což zajímá český národ houbařů nejvíce. Smyslem výstavy je kromě předvedení rozmanitosti, ukázat také méně známé druhy, například houby jarní, dřevokazné a jinak škodlivé, parazitické a nebo naopak léčivé.  Vystaveno bude kolem 100 modelů hub mykologa z ORNIS, Jiřího Polčáka

Z hlediska ochrany přírody není mezi veřejností houbám věnována taková pozornost jako říši rostlin nebo živočichů, proto výstava seznamuje také s druhy ohroženými a vzácnými, zákonem chráněnými a s příčinami jejich úbytku. I mezi houbami najdeme druhy nepůvodní, zavlečené nebo naopak zdánlivě se již nevyskytující, jejichž objevení je snem každého mykologa. Návštěvníci se tedy mohou těšit i na nově objevené druhy pro přírodu ČR.

Přednáška s názvem "Každý z nás může být houbařem" se bude konat 12.7.2020 od 14:00.

Zájemci se mohou hlásit předem telefonicky na čísle 558 535 882 nebo emailem na adrese muzeum@trz.cz nejpozději do středy 3.7.2020.