SYMPOZIA OBOHATILA TŘINEC I. a II.

Mezinárodní výstava TDU

28.06. - 30.08.2024

V letošním roce uplyne 25 let od zahájení přípravy prvního sympozia výtvarníků v rámci Třineckých dnů umění a 15 let od ukončení největšího projektu umění v Třinci. Od roku 2000 do roku 2009 Nemocnice Třinec připravila 13 sympozií, z toho 10 jarních pro sochaře a 3 podzimní pro malíře. Tvůrčích sympozií se zúčastnilo dohromady 56 malířů a 80 sochařů od nás ze Slovenska a Polska.
Myšlenka na pořádání Třineckých dnů umění v Nemocnici Třinec se zrodila v roce 1999. Souvisela se snahou vytvořit v Třinci kulturní místo, ve kterém by se střetávalatváři v tvář síla a prostor přírody s tvůrčí činností. Místem realizace se stal rozlehlý nemocniční park, který měl pro pacienty vytvořit příjemné zázemí a seznámit je i třineckou veřejnost se současným uměním.
Kurátorem všech sympozií Třineckých dnů umění byl řezbář Stanislav Zorman z Petrovic - Dolních Marklovic. Při organizování sympozií měla nemocnice obrovskou výhodu, jelikož měla ve vlastnictví zrekonstruované rekreační zařízení v Tyře. Zde byli každoročně účastníci sympozií ubytováni. V překrásné scenérii uprostřed Beskyd, čerpali inspiraci a tvořili svá díla z různých materiálů - z bílého i červeného pískovce, žuly, syenitu, travertinu, oceli, litiny, mosazi, šamotu, keramiky a dubu. Tím Nemocnice Třinec postupně vytvořila Galerii v přírodě jak pro pacienty, tak pro občany a návštěvníky města. Třinec tím získal jedinečnou uměleckou sbírku soch v rámci regionu. Je to také jediná galerie v českých nemocnicích, která byla zaspána do knihy rekordů. Na Třinecké dny umění v nemocnici nikdy nebyly použity žádné finanční prostředky z rozpočtu nemocnice. Vše bylo hrazeno ze sponzorských darů a dotací. Nemocnici v organizování sympozií podpořilo za 10 let 88 sponzorů. Největšími každoročními sponzory byly firmy Lesostavby Frýdek-Místek a.s. a STAPRO s.r.o. z Pardubic.

V Galerii Na schodech a v Malé výstavní síni se letos prezentují bývalí účastníci sympozií. Tři malíři a tři sochaři ze tří států.
Malíři:
JOANNA BANEK z Polska
JANA JURÁŠKOVÁ z Česka
DUŠAN SEKELA ze Slovenska
a sochaři:
RASTISLAV BIARINEC ze Slovenska
ROMAN WENZEL z Česka
JAN WOJDYŁO z Polska