Muzeum dětem

HROMÁDKA STŘEPŮ

Naší průvodkyni se zdál děsivý sen, že našla na podlaze muzea hromádku střepů – byly to střepy ze tří keramických předmětů, které jsou vystaveny ve vitrínách v expozici! Proboha, zděsila se, a začala střepy skládat dohromady.

Pomůžeš jí poskládat předměty do původní podoby, aby mohla klidně spát? Vystříhej jednotlivé střípky, poskládej a nalep je do připravených obrysů.

MALÝ HUTNÍ PROJEKTANT

Vánoční výtvarná soutěž BETLÉM, JAK HO UMÍM JÁ!

Výtvarná soutěž s názvem ,,Betlém, jak ho umím já!“ je víc než dvě desetiletí součástí vyvrcholení vánočního času v třineckém muzeu. Každoroční výtvarná soutěž dává příležitost nejmladším umělcům kreativně vyjádřit jejich představy o tomto biblickém tématu, tradicích a zvycích, které byly a nadále patří k životu v Těšínském Slezsku.

více >>

Velikonoční výtvarná a rukodělná soutěž O NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICI!

Zdobené kraslice jsou neodmyslitelnou součástí folkloru v Těšínském Slezsku. Díky výtvarné soutěži ,,O nejkrásnější kraslici“ si žáci základních škol připomínají tradice, které s sebou největší křesťanský svátek přináší.

KVÍZ MUZEJNÍK / CELOROČNÍ

CHYSTÁTE SE DO NAŠEHO MUZEA S DĚTMI? ČEKÁ NA NĚ PŘEKVAPENÍ!

Pracovní sešit – MUZEJNÍK nejen pro děti školou povinné doplňuje stálou expozici. Napomůže dětem lépe pochopit složitý vývoj Těšínského Slezska, města Třince i Třineckých železáren. Díky Muzejníkovi si žáci zafixují poznatky získané během prohlídky stálé expozice z několika okruhů, kterými jsou například lidový oděv, keramika, kolovrátek ve Slezsku či počátky Třineckých železáren. Pokud váháš o svých správných odpovědích, tak přijď do muzea a paní průvodkyně Ti vše vysvětlí!

KVÍZOMAT / CELOROČNÍ

DĚTI SI MŮŽOU PROVĚŘIT ZNALOSTI O TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH A MĚSTĚ TŘINCI.

Malí i velcí návštěvníci, pojďte si otestovat, jak dobře znáte svoje okolí. Dotykový automat v sadě několika otázek prověří vaše znalosti z historie města Třince a Třineckých železáren. Nabízí snadnější variantu pro děti a náročnější pro dospělé a pamětníky.