<< zpět

HISTORIE A VÝVOJ MUZEA TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN A MĚSTA TŘINCE

Muzeum Třineckých železáren a města Třince je institucí se stálým umístěním, která prospívá rozvoji společnosti a je přístupná veřejnosti. Muzeum získává, ukládá a studuje exponáty, pořádá výstavy a prezentuje své sbírky lidem s cílem inspirovat a obdivovat, stejně jako vyučovat. Významným způsobem přispívá k vytváření vědomí sounáležitosti lidí k podniku, městu, regionu atd. Často má ve vztahu k místu svého působení funkci reprezentační a podílí se na formování image podniku, města Třince a regionu. Muzeum představuje v řadě případů instituci, kolem níž se soustřeďuje značná část kulturního života města.

První zmínky o zřízení muzea vznikly v roce 1964. Z iniciativy vedení podniku, konkrétně podnikového ředitele ing. Miroslava Boublíka, jsou činěny první kroky ke zřízení podnikového muzea v Třinci.

Úkolem podnikového muzea bylo poskytnout návštěvníkovi obraz vývoje hutnictví železa v období existence Třineckých železáren, hlavně pak vývoj veškerého dění v huti i v regionu. Podnikové muzeum mělo mít také praktický význam v oblasti propagace třineckých výrobních tradic, dobrého jména třineckých výrobků.

O umístnění muzea bylo těžké rozhodování. V roce 1968 dne 3. dubna byl vypracovaný návrh na umístnění podnikového muzea Třineckých železáren. Celkem bylo vybráno sedm objektů a jeden z nich byl adaptovaný obytný dům z roku 1917, který se nacházel v kolonii úřednických domů v Třinci.

Třinecké železárny - jakožto podnik s nejdelší tradicí a zároveň i největší zaměstnavatel  v celém regionu provozuje od roku 1969 své podnikové muzeum. Za dobu svého působení získalo celou řadu příznivců, o čemž svědčí stále zvyšující se počet návštěvníků. Jeho poslání a zaměření z něj činí instituci v rámci regionu zcela ojedinělou a Třinecké železárny jeho prostřednictvím podporují kulturní život občanů. Intenzivním sběrem a doplňováním muzeálních sbírek došlo k vytvoření předpokladů pro  další  rozšiřování  činnosti  muzea. Třinecké železárny uzavřely  k  1.1.1992  smlouvu s Městským úřadem v Třinci o společném  provozování muzea - Muzea Třineckých  železáren  a města Třince. Stálá expozice byla upravena tak, aby odpovídající měrou v ní byla zastoupena, jak tematika podniku, tak i města a okolního regionu.

Od roku 1994 začaly pravidelné tzv. krátkodobé výstavy, které významně přispěly k podstatnému zvýšení návštěvnosti muzea. Pro výstavní účely se v roce 1997 využilo i schodiště muzea, kde byla zřízena Galerie Na schodech, ve které vystavuje celá řada předních umělců i regionálních výtvarníků. Muzeum v současné době po rekonstrukci Stálé expozice v roce 2019 spravuje tyto výstavní prostory – Stálou expozici, tři místnosti pro konání krátkodobých výstav a galerii. V zahradě byla zpřístupněna venkovní galerie Werk. Muzeum je využíváno nejen k výstavním účelům, ale zároveň jsou v jeho prostorách přijímány významné návštěvy vedení podniku a města. Během školního roku pořádá muzeum edukační programy pro žáky základních, středních škol a pro veřejnost. V průběhu každého kalendářního roku muzeum vyhlašuje regionální výtvarné soutěže pro žáky základních škol a připravuje náročné venkovní akce např. Muzeální léto, Živý betlém, Ve jménu módy a sympozia atd.