<< zpět

Druhá část expozice

Druhá expozice nás provede významnými událostmi, které přímo ovlivnily život obyvatel Těšínského Slezska a zachycuje další vývoj Třineckých železáren.

Expozice je nově doplněna nástěnným projektorem, který nabízí návštěvníkům procházku nejdůležitějšími milníky hutě. Symbolicky se zde propojuje život lidí s prací v huti. Odborné textové panely nabízí mnoho obrazových příloh a další exponáty ze sbírek třineckého muzea přispívají k povědomí o dějinách našich předků.