UPOZORNĚNÍ - Z PROVOZNĚ TECHNICKÝCH DŮVODŮ BUDE VÝSTAVA FANTASTICKÉ ZÁHADY I. A II. KONČIT JIŽ 27. 10. 2023, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Cílem nové Stálé expozice je seznámit návštěvníky s bohatou historií Těšínského Slezska a založení třinecké hutě. Ve výstavních síních dominují unikátní historické a originální artefakty z hutní výroby. Jednotlivé textové panely s bohatou obrazovou přílohou, provázejí návštěvníka ve třech výstavních místnostech. Přibližují historický vývoj Třince a zásadní okamžiky, které vedly k založení železáren.

Hodnoty muzea 3D prohlídka muzea

PRVNÍ HUTNICKÉ MUZEUM V TEHDEJŠÍM ČESKOSLOVENSKU