KVĚTEN 22. až 31. 2023 INSTALUJEME NOVÉ VÝSTAVY. PŘÍSTUPNÁ POUZE STÁLÁ EXPOZICE.

Cílem nové Stálé expozice je seznámit návštěvníky s bohatou historií Těšínského Slezska a založení třinecké hutě. Ve výstavních síních dominují unikátní historické a originální artefakty z hutní výroby. Jednotlivé textové panely s bohatou obrazovou přílohou, provázejí návštěvníka ve třech výstavních místnostech. Přibližují historický vývoj Třince a zásadní okamžiky, které vedly k založení železáren.

Hodnoty muzea 3D prohlídka muzea

PRVNÍ HUTNICKÉ MUZEUM V TEHDEJŠÍM ČESKOSLOVENSKU