MUZEUM SE OD 3.12.2020 OPĚT OTEVÍRÁ NÁVŠTĚVNÍKŮM !

Hodnoty muzea

PRVNÍ HUTNICKÉ MUZEUM V TEHDEJŠÍM ČESKOSLOVENSKU