MUZEUM JE OTEVŘENO OD 11. 5. 2021

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Hodnoty muzea

PRVNÍ HUTNICKÉ MUZEUM V TEHDEJŠÍM ČESKOSLOVENSKU